ordenana

-Redueix la velocitat de circulació per totes les vies urbanes a un màxim de 30 km/h.

- Permetrà a l’Ajuntament sancionar tots els vehicles mal estacionats.

La pròxima setmana entrarà en vigor, un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), la nova Ordenança Municipal de circulació que entre altres coses, limitarà la velocitat a totes les vies urbanes a un màxim de 30 km/h.

A més, també regula amb una normativa específica la circulació de patinets elèctrics i similars a causa de l’augment d’aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. La nova norma també limita les zones de circulació als cicles, patinets elèctrics i bicicletes que no podran circular per les voreres, passeigs, parcs públics i illes de vianants, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.

L’entrada en vigor de la nova norma dotarà a l’Ajuntament, juntament amb els Mossos d’Esquadra, de capacitat sancionadora per multar a l’infractor o infractors per incompliment de la normativa, d’acord amb la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

La nova Ordenança es va aprovar per majoria absoluta durant el Ple del passat 6 de març, amb els vots a favor d’ERC i la regidora no adscrita, Eva Rafecas, i l’abstenció de Compromís amb Llorenç.

ordenana 2