El SOC mitjançant Resolució TSF/1844/2019, de 16 de juliol, convoca una concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, va sol·licitar una subvenció per la contractació d'un/a jove per la realització de pràctiques, amb un import de 11.000€ per contracte, per realitzar les pràctiques en la biblioteca municipal de Llorenç del Penedès.

Atès que s'ha concendit la subvenció s'ha contractat al senyor Adrià Pons Alegre com auxiliar administratiu de les oficines municipals durant un període de 6 mesos, començant el contracte el 29 d'octubre de 2019 i finalitzarà el 28 d'abril de 2020.