LOGO DIPUTACIO

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2019 HA ATORGAT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

-SERVEI DE CULTURA-

 • SUBVENCIÓ DE 4.735,00€ PER E-CATÀLEG, QUE S'HA DESTINAT A LES ACTUACIONS DE LA DIADA CASTELLERA, TEMERARIS XARANGA, ESPECTACLE MUSICAL TRES.
 • SUBVENCIÓ DE 2.854,58€ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS, QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
 • SUBVENCIÓ DE 5.000,00€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ. 
 • SUBVENCIÓ DE 8.360,00€ PER PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS D'INTERÈS CIUTADÀ, DE CARACTER SINGULAR, DESTINADES LA REALITZACIÓ DE CURSOS PER LA GENT GRAN

 -MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI-

 • SUBVENCIÓ DE 7.258,10€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.
 • SUBVENCIÓ DE 4.284,36€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE PLAGUES I ESPÈCIES INVASORES I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.
 • SUBVENCIÓ DE 5.146,20€ DE MANTENIMENT PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A LA REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES D'AIGUA POTABLE.
 • SUBVENCIÓ DE 5.856,61€ PER INTERESSOS PER PRÈSTAMS.
 • SUBVENCIÓ PAES 11.419,20€ ACTUACIÓ A LA RAMBLA MARINADA (1A FASE).

-SAM.  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ-

 • SUBVENCIÓ DE 11.635,50€ PER IMPLEMENTAR LES MESURES RECOLLIDES EN EL PAES.
 • SUBVENCIÓ DE 35.680€ PER DESPESES CORRENT DE LA NETEJA D'EDIFICIS INCLOS EN EL PAM.
 • SUBVENCIÓ DE 35.094,95€ PER URBANITZACIÓ DE ZONA VERDA (1A FASE) INCLOS EN EL PAM.
 • SUBVENCIÓ DE 28.645,50€ PER SUBSTITUCIÓ TRAM DE LA XARXA D'AIGUA SECTOR 15.
 • SUBVENCIÓ DE 1.417,59€ PER DANYS METEOROLÒGICS DEL 23 DE NOVEMBRE 2019.
 • SUBVENCIÓ DE 35.962,50€ PEL FUNCIONAMENT DE LA LLAR D'INFANTS (CURS 2018-2019).