El SOC mitjançant Resolució TSF/1779/20186, de 16 de juliol, convoca una concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, va sol·licitar una subvenció per la contractació d'un/a jove per la realització de pràctiques, amb un import de 11.000€ per contracte, per realitzar les pràctiques en la biblioteca municipal de Llorenç del Penedès.