LOGO DIPUTACIO

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2018 HA ATORGAT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

-SERVEI DE CULTURA-

 • SUBVENCIÓ DE 6.133,00€ PER E-CATÀLEG, QUE S'HA DESTINAT A LES ACTUACIONS DE LA DIADA CASTELLERA, REPERTORI ARREL FUSIÓ, DRAC DE FOC I ACOMPANYAMENT PIROTÈCNICA EL CABROT, CORREFOC, ESPECTACLE MUSICAL
 • SUBVENCIÓ DE 3.972,00€ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS, QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
 • SUBVENCIÓ DE 5.317,90€ PER PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÉS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR I NO PREVIST, PER ACTIVACIONS D'INTEGRACIÓ SOCIAL.
 • SUBVENCIÓ DE 5.000,00€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (INVERSIÓ), ADEQUACIÓ BIBLIOTECA NOVA I ZONA ESPORTIVA.

 -MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI-

 • SUBVENCIÓ DE 6.340,80€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.
 • SUBVENCIÓ DE 5.380,78€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA DE PLAGUES I ESPÈCIES INVASORES I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS.
 • SUBVENCIÓ DE 5.055,60€ DE MANTENIMENT PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A LA REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES D'AIGUA POTABLE.

-SAM.  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ-

 • SUBVENCIÓ DE 19.341,00 € PER EL PROGRAMA ESPECÍFIC D'OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI), QUE S'HA DESTINAT A LA MILLORA DE LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA - 2ª FASE.
 • SUBVENCIÓ DE 38.937,50 € DESPESES LLAR D'INFANTS "EL NIERÓ".
 • SUBVENCIÓ DE 6.438,91 € PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
 • SUBVENCIÓ DE 9.043,30 € PER DESPERFECTES VENTADES (EXCEPCIONALS LINEA B)
 • SUBVENCIÓ DE 21.896,99 € PER SUBSTITUCIÓ XARXA ABASTAMENT AIGUA 3A FASE (EXCEPCIONALS LINEA C)
 • SUBVENCIÓ DE 136.480 € PER PAM 2018 PER OBRES DEL NOU ACCÉS A LA PLAÇA DE LA VILA