El SOC mitjançant Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost de 2016, convoca una concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, va sol·licitar una subvenció per la contractació de 4 joves per la realització de pràctiques, amb un import de 11.000€ per contracte.

Finalment, s'ha atorgat la subvenció esmentada per part del SOC, per un import total de 44.000€.