suport diputacio tarragona

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2016 HA ATORGAT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

-SERVEI DE CULTURA-

  • SUBVENCIÓ DE 2.188,91€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
  • SUBVENCIÓ DE 3.404,13€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (INVERSIÓ), ADQUISICIÓ DE MOBILIARI QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
  • SUBVENCIÓ DE 3.200,01€ PER AL PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES QUE HAN ORIGINAT LES DIFERENTS ACTIVITATS CULTURALS (SANT JORDI, CONTA CONTES, SANT JOAN, 11 DE SETEMBRE, CORRE-LLENGUA, CURSOS , TALLERS I CONFERÈNCIES DE LA CASA DE CULTURA, TARDOR LITERÀRIA, CASALS D'ESTIU, CONCERTS A LA FRESCA, ....).
  • SUBVENCIÓ DE 9.438,06€ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS I D'INTERÈS SINGULAR EXTRAORDINARIS PER A L'ACTUACIÓ DE LA MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL AL CAMÍ DE CAL PROSSET

 -MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI-

  • SUBVENCIÓ DE 3.226,51€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A LA REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES D'AIGUA POTABLE.
  • SUBVENCIÓ DE 6.148,87€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.
  • SUBVENCIÓ DE 1.422,52€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS QUE S'HA DESTINAT A CONTROL DE RATES I PANEROLES, I RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS.

-SAM.  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ-

  • SUBVENCIÓ DE 8321.01€ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER A LA REPARACIÓ DE LA CALÇADA AL C. GARBI.
  • SUBVENCIÓ DE 1.174,84€ D'INTERESSOS DE PRÈSTECS.
  • SUBVENCIÓ DE 37.712,50€ DESPESES LLAR D'INFANTS "EL NIERÓ".