El Ple de la Corporació, en data 22 de desembre de 2021, va aprovar el següent calendari fiscal de pagament d'impostos i taxes municipals:

CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT
600 – IMP. VEHICLES TRAC. ME                            31/03/2022 – 31/05/2022
500- IBI URBANA (1/2) 29/04/2022 – 30/06/2022
501- IBI RÚSTICA 29/04/2022 – 30/06/2022
100- TAXES-PREUS PÚBLICS 30/06/2022 – 31/08/2022
010- IAE 29/07/2022 – 30/09/2022
500 – IBI URBANA (2/2) 29/07/2022 – 30/09/2022
CONCEPTE PERÍODE DE CONSUM PERÍODE DE PAGAMENT
800 – SUBMINISTR. D’AIGUA 01/01/2022 - 31/03/2022 29/04/2022 – 30/06/2022
800 – SUBMINISTR. D’AIGUA 01/04/2022 - 30/06/2022 29/07/2022 – 30/09/2022
800 – SUBMINISTR. D’AIGUA 01/07/2022 - 30/09/2022 28/010/2022 – 30/12/2022
800 – SUBMINISTR. D’AIGUA 01/10/2022 – 31/12/2022 31/01/2023 – 31/03/2023

 

logo base