mess empleo estatal

 

soc

 

 

 

 

ANUNCI

Que per resolució número SOC007/17/00495, es va atorgar la subvenció conforme la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Realitzat el procediment corresponent, es va contractar al Sr. Oriol Garcia Llombart, per la realització de tasques de manteniment de la jardineria del terme municipal de Llorenç del Penedès, amb una durada de contracte del 27.11.2017 fins el 26.05.2018.

Llorenç del Penedès, 21 de febrer de 2018

 

 

UEFONSSOICAL ESCUTLLOREN GENE