suport diputacio tarragona

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2015 HA ATORGAT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

-SERVEI DE CULTURA-

  • SUBVENCIÓ DE 5.975,40€ PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS QUE S'HA DESTINAT A LES ACTUACIONS DE MILLORA A LA CASA DE CULTURA.
  • SUBVENCIÓ DE 2.943,90€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
  • SUBVENCIÓ DE 3.785,27€ PER AL PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES QUE HAN ORIGINAT LES DIFERENTS ACTIVITATS CULTURALS (SANT JORDI, CONTA CONTES, SANT JOAN, 11 DE SETEMBRE, CORRE-LLENGUA, CURSOS , TALLERS I CONFERÈNCIES DE LA CASA DE CULTURA, TARDOR LITERÀRIA, CASALS D'ESTIU, CONCERTS A LA FRESCA, ....).

 -MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI-

  • SUBVENCIÓ DE 2.262,46€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A LA REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES D'AIGUA POTABLE.
  • SUBVENCIÓ DE 1.230,32€, PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A MANTENIMENT DIPÒSIT.
  • SUBVENCIÓ DE 6.084,41€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.
  • SUBVENCIÓ DE 333,54€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS QUE S'HA DESTINAT A CONTROL DE RATES I PANEROLES.

-SAM.  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ-

  • SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DE 5.079,06€, PER ACTUACIONS XARXA D'AIGUA POTRABLE, DIPÒSITS.
  • SUBVENCIONS  DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS (PEIM 2015) DE 18.736,32€ I 19.760,68€, PER INSTAL·LACIÓ DE REGULADORS FLUX DE LLUMINOSITAT CONTROL ENERGÈTIC-eNLLUMENAT PÚBLIC I ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.