suport diputacio tarragona

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DURANT L'ANY 2014 HA ATORGAT LES SEGÜENTS SUBVENCIONS:

-SERVEI DE CULTURA-

 • SUBVENCIÓ DE 5.5407,20€ PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS QUE S'HA DESTINAT A L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS PEL TELECENTRE I A L'ARRANJAMENT I MILLORA DELS JARDINS ORIOL MARTORELL.
 • SUBVENCIÓ DE 2.587,80€ PER GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, QUE S'HA DESTINAT A LA CASA DE CULTURA.
 • SUBVENCIÓ DE 3.628,44€ PER AL PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES QUE HAN ORIGINAT LES DIFERENTS ACTIVITATS CULTURALS (SANT JORDI, CONTA CONTES, SANT JOAN, 11 DE SETEMBRE, CORRE-LLENGUA, CURSOS , TALLERS I CONFERÈNCIES DE LA CASA DE CULTURA, TARDOR LITERÀRIA, CASALS D'ESTIU, CONCERTS A LA FRESCA, ....).

 -MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI-

 • SUBVENCIÓ DE 2.796,36€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ QUE S'HA DESTINAT A LA REALITZACIÓ DE LES ANALÍTIQUES D'AIGUA POTABLE.
 • SUBVENCIÓ DE 6.168,46€ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY QUE S'HA DESTINAT A LES DESPESES DELS SERVEIS DE SEGURETAT DE LA PISCINA MUNICIPAL.

-SAM.  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ-

 • SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DE 5.500,95 € PER INSTAL·LACIÓ DE CISTELLES DE BÀSQUEL A LA ZONA ESPORTIVA.
 • SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DE 11.421,90 € PER REPARACIÓ CLAVEGUERAM C. GARROFERS.
 • SUBVENCIONS  DEL PLA D'INVERSIONS SOSTENIBLES DE 18.256,26€, 8.482,26€ I 11.758,22€, PER MODERNITZACIÓ QUADRE D'ENLLUMENAT RAMBLA MARINADA, MODERNITZACIÓ COMPTADORS AIGUA PRIORAT DE BANYERES I INSTAL·LACIÓ REGULADOR DE FLUXE, RESPECTIVAMENT.
 • SUBVENCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2014 (PAM) PER POGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 69.490,00€ PER MANTENIMENT EDIFICIES AJUNTAMENT I PARCS I JARDINS.
 • SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 2013-2014, PER IMPORT DE 44.887,50€.
 • SUBVENCIÓ PER INTERESSOS DE PRÉSTECS CONCERTATS PER UN IMPORT TOTAL DE 726,76€.