Durant l'any s'organitzen diversos cursos i tallers a la Casa de cultura municipal. Dins de la programació anual, hi ha tres matèries que estan establertes des de fa uns anys:

  • CATALÀ
  • ANGLÈS
  • INFORMÀTICA

Altra formació es va duent a terme de manera més esporàdica i segons les necessitats exposades pels usuaris: FOTOGRAFIA, MANIPULADOR D'ALIMENTS, TALLERS DE SALUT, CICLES DE CONFERÈNCIES,...