ANUNCI DEL RESULTAT DE LES PROVES DE CATALÀ PEL CONCURS OPOSICIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, DENOMINACIÓ “PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES”, (EQUIVALENT AL GRUP PROFESSIONAL AP DE PERSONAL FUNCIONARI), PER PODER COBRIR, DE FORMA EXCEPCIONAL, EVENTUALS NECESSITATS DE PERSONAL D'AQUEST GRUP PROFESSIONAL, DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

 

ANUNCI RESULTATS

IMG 20210202 115522