VotperCorreu2021

Davant de la situació epidemiològica del país és recomanable que el màxim nombre possible de persones emprin el sistema de vot per correu per tal de reduir la mobilitat i contactes el dia de les eleccions previstes per al 14 de febrer.

La sol·licitud de vot per correu es pot realitzar fins al 5 de febrer mitjançant diferents modalitats:

  • En el cas que un votant no pugui desplaçar-se a una Oficina de Correus per fer la sol·licitud de vot per correu per causa de malaltia o discapacitat (que ha d’estar acreditada mitjançant un certificat mèdic oficial i gratuït), pot fer la sol·licitud una altra persona, autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s’ha d’estendre individualment per a l’elector o electora. El servei de notaria és totalment gratuït, inclòs el desplaçament a la residència del votant (contacte amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, telèfon 933 174 800). https://www.parlament2021.cat/ca/preguntes-mes-frequents/modalitats-vot/malalts-o-discapacitats/index.html

Quan la sol·licitud és acceptada per l’Oficina del Cens Electoral la persona sol·licitant rebrà al domicili escollit la documentació necessària per votar mitjançant personal de Correus segons aquest procediment: http://www.infoelectoral.mir.es/voto-por-correo-desde-espana1