El Ple de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, celebrat aquest dimarts 6 d’octubre, va aprovar per unanimitat el document de l’Ordenança Municipal de Civisme. Un cop recollides i analitzades les aportacions realitzades per la ciutadania durant el període de consulta pública, que va finalitzar el passat 8 de setembre, es va redactar el document definitiu que finalment es va aprovar en el Ple Municipal amb el suport de totes les forces polítiques.

Aquesta nova ordenança recull i regula una sèrie de conductes incíviques que poden ser sancionables amb l’objectiu de promoure la convivència al municipi. Durant els propers 30 dies estarà en exposició pública, posteriorment, si hi han al.legacions es resoldran i finalment es publicarà al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i entrarà en vigor.

Es preveu que aquests tràmits s’allarguin com a màxim uns dos mesos. A partir del moment que es publiqui al Diari Oficial, entrarà en vigor la nova Ordenança Municipal, podent ser sancionades les actituds incíviques.

En els propers dies podreu consultar l’Ordenança Municipal de Civisme a la web municipal.⁠