INICI DE PROCÉS PER A OBTENIR EL DISTINTIU PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Aquest distintiu reconeix el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat entre homes i dones.

Al llarg dels darrers anys l'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha intensificat el seu treball per a impulsar les polítiques municipals que permetin avançar socialment a favor de la igualtat de gènere.  Per tal de donar un nou impuls a aquesta feina, des del consistori s'han iniciat els tràmits que permetin obtenir el Distintiu per la Igualtat de Gènere.  Aquest reconeixement és la certificació del compliment de la Norma SG CITY 50-50, la primera d'àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar el compromís dels governs municipals, la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en relació als drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic.

Per una banda es durà a terme una autodiagnosi per conèixer de quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi i, per una altra es desenvoluparà el Pla de Compromís mitjançant el qual el consistori estableix els compromisos per impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de gènere.