instagram

La Festa Major es viu a les llars, als carrers i ara també a les xarxes socials, per això l’Ajuntament de Llorenç del Penedès convoca aquest concurs i us anima a participar-hi.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

1.- Participants: Hi podrà participar tothom qui ho desitgi -a partir de 14 anys-, que faci una fotografia a través de l’aplicació Instagram i l’etiqueti amb el hashtag #FMLlorenç19 sense prejudici d’altres etiquetes que s’hi vulguin afegir.

2.- Tema: “La Festa Major de Llorenç”

3.- Període de participació: les fotografies es podran publicar del 3 al 15 d’agost de 2019 ambdós inclosos.

4.- Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 10 fotografies

5.- Les imatges no podran mostrar cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori.

6.- Els drets de les imatges seran propietat de l’autor o autora de la fotografia, compartits en règim de copropietat marcat per la normativa d’Instagram. Tot i això, els participants cedeixen a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès els drets per utilitzar-les –per a usos no comercials- sempre mencionant l’autor o autora de la fotografia, a través dels canals de comunicació propis.

7.- S'entendrà implícitament a la publicació de fotografies, que el responsable de la publicació té el consentiment de les persones que hi figuren o dels seus pares o tutors legals en el cas de ser menors.

8.- Les fotografies es publicaran a Instagram mitjançant un usuari propi. Amb aquest fet, es reconeix que l’obra és original i pròpia de l’autor o autora.

9.- El jurat, designat per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, estarà format per persones vinculades al món de l’art i la imatge. El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis.

10.- Premis:

                

*1r premi: Dinar per a dues persones al Restaurant Can Kildo de Llorenç del Penedès (obsequi del restaurant).

*2n premi: Lot de productes de la terra (obsequi de l’Agrícola i Secció de Crèdit S. C. C. L. de Llorenç del Penedès).

11.- Lliurament de premis: Les fotografies premiades es faran públiques a Instagram, a la pàgina web de l’ajuntament www.llorenc.cat a mitjans de setembre de 2019. Els/les concursants guanyadors seran contactats/des per informar-los del premi obtingut i de la data de lliurament del premi.

12.- La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases, així com la conformitat amb les decisions del jurat i la renúncia a qualsevol reclamació o impugnació. L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol fotografia que incompleixi algun punt dels reflectits a les bases.

13.- L’organització es compromet a resoldre qualsevol imprevist que no estigui contemplat en aquestes bases.                                                                     

  Llorenç del Penedès, agost de 2019