cami

L'Ajuntament realitza noves actuacions de millora a la xarxa de camins del terme municipal, tot facilitant la circulació dels veïns i veïnes i millorant-ne la seguretat.

Durant les darreres setmanes l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha dut a terme l’arranjament de camins al terme municipal, que ha suposat l'adequació i millora de quatre camins que es trobaven en mal estat: el camí de Llobets, el camí de Cal Figueras, el camí de Cal Porroig i el camí del Mas Gitano. En total s’ha arranjat uns 4 quilòmetres de via. Les millores realitzades han consistit en l’anivellament i desbrossament del camí, i s’hi ha afegit grava per drenar i canalitzar l’aigua i millorar-ne l’evacuació. En els trams on acostuma a passar l’aigua de la pluja s’ha pavimentat amb formigó.

Aquesta nova actuació de millora de la xarxa de camins del nostre poble ha estat possible gràcies al suport econòmic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que, atenent la sol·licitud presentada per l'Ajuntament, va concedir un ajut de 49.000 euros al municipi per la realització dels treballs, que han estat realitzats per l'empresa Vecosa.

Properament també es col·locaran rètols informatius en aquests camins, gràcies a la col·laboració amb l'Associació Excursionista Montmell (AEM) i el suport de la Diputació de Tarragona. Amb aquest nou arranjament l'Ajuntament dona una passa més en el projecte global de millora de l'estat i les condicions de la via pública de la vila, que té per objectiu facilitar la circulació dels veïns i veïnes i garantir-ne una millor seguretat.

En aquesta mateixa línia s'està treballant per continuar amb l'arranjament i les millores d'altres camins, com el de la Font del Ferro, molt malmès pel pas del torrent. En aquest cas s'està pendent d'una ajuda de l'Agència Catalana de l'aigua. Aquestes petites actuacions són importants per tal d'anar millorant poc a poc el nostre poble i adaptar-lo a les necessitats i demandes de la ciutadania.

cami2