butano

L'Ajuntament us informa sobre les tarifes vigents des del 18 de setembre de 2018 i fins a nova comunicació:

 

BUTÀ:  14'61 €

PROPÀ: 12'86 €

NEL: 17'90 €

Repartiment: DILLUNS I DIVENDRES

 

El preu de les bombones en algunes benzineres pot variar