butano

L'Ajuntament de Llorenç us informa de les tarifes per al gas envasat vigents des del 16 de gener de 2018.

BUTÀ       14.68 €

PROPÀ    12.92 €

NEL          17.60 €

El repartiment pel poble es produeix els dilluns i els divendres.

El preu de les bombones en algunes benzineres pot variar