paes

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20 % menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

Llorenç del Penedès ha finalitzat la primera etapa, que ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el sector domèstic, causants del 58% i el 21% de les emissions, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 12.409t CO2, i calcular el 20 % de reducció pel 2020 a què es van comprometre el 2015 quan van firmar el Pacte d’Alcaldes.

Per aconseguir aquesta reducció del 20 % que correspon a 2.482 t CO2, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès portarà a terme diverses accions, tant en l’àmbit municipal, com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació del PAES com són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus. L’Ajuntament de Llorenç del Penedès ja ha iniciat la segona etapa on es definirà el Pla d’Acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.

Com veieu al cartell informatiu, el dia 9 de maig de 2017 a les 19.30h., a la casa de cultura es realitzarà una sessió de participació ciutadana per definir el Pla d’Acció.