En relació als rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent a l'any 2022, quotes nacionals i provincials, es comunica que el termini de pagament serà del 15 de setembre al 21 de novembre de 2022.

 

Anunci: ANUNCI COBRAMENT AEAT

 

Agencia Tributaria.svg