CONVOCATÒRIA CAP DE BRIGADA (FUNCIONARIÍ INTERÍ)

 

A partir demà 14 de gener fins Al 27 de gener de 2022 els interessats en participar en el procés de selecció del nou cap de la brigada municipal podran fer-ho de forma preferent mitjançant el següent enllaç o presencialment a les oficines municipals.

 

Els requisits per participar són els següents:

- Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat / formació professional de segon grau o equivalent / o tenir superades les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

- Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C 1). En cas contrari, es realitzarà una prova de nivell.

- Estar en possessió del permís de conduir classe B

 

ACCÉS AL TRÀMIT (SEU ELECTRÒNICA)

BASES I CONVOCATÒRIA

índex