RESULTAT OPOSICIÓ I DATA ENTREVISTA OBLIGATÒRIA

 

Els aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició estan convocats el pròxim 15 d'octubre a les oficines municipals (Rambla Marinada 27). L'hora de presentació de cada participant està detallada a l'acta de resultats de la prova pràctica. 

header